تحقیق رشته روانشناسی – روش های نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان

Rate this post
تحقیق رشته روانشناسی – روش های نوین در آموزش و یادگیری بزرگسالان

تحقیق-رشته-روانشناسی--روش-های-نوین-در-آموزش-و-یادگیری-بزرگسالان

یادگیری و مراحل مختلف زندگی

دوران قبل از بازنشستگی

تقسیم بندی بزرگسالان براساس شرکت در آموزش

روش های یادگیری و ارتباط آن با سن

دامنه و وسعت یادگیری بزرگسالان

مراحل مختلف حافظه

حافظه ی حسی

حافظ عملی یا کوتاه مدت

حافظه ی دراز مدت

تفاوت حافظه های دراز مدت از فراگیری های موقتی

تجربه سازماندهی و به خاطر آوردن

اثراتی چند بر یادگیری بزرگسالان

نقش مربی در آموزش

تئوری های یادگیری بزرگسالان

مکتب روانشناسی ارتباطی تحریک و انعکاس

مکتب روانشناسی گشتالت

یادگیری از طریق آزمایش و خطا

قانون اثر

انعکاس شرطی

محرک شرطی

محرک غیر شرطی

انعکاس غیر شرطی

انعکاس شرطی

تعمیم محرک

تئوری عکس العمل ارادی یا فعال

تقویت و تشویق برنامه ای

عامل تقویت منفی و تنبیه

روش مکتب گشتالت در مورد یادگیری

یادگیری مکاشفه ای

طرح یادگیری درجه بندی شده ی گاینه

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.