تحقیق رشته روانشناسی – رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

Rate this post
تحقیق رشته روانشناسی – رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

تحقیق-رشته-روانشناسی--رابطه-بین-طلاق-والدین-و-بزهکاری-فرزندان‎

  بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل
زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و
بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط
اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد
کوچکترین ومهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و
متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا
به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر
نظم در خانواده) می‌پردازیم

 بزهکاری،
طلاق، نظریه روانشناختی در مورد انحرافات، جامعه شناختی انحراف،
انزواطلبی، نظریه والتر میلر، نظریه بوم شناسی انحراف، خانواده گسسته شده،
مجرمیت در خانواده، انواع گسیختگی خانواده، عوامل موثر در پایداری ازدواج،
روابط خارج از زناشویی، عدم تشابه تحصیلی و موقعیت اجتماعی، روش‌های جمع
آوری اطلاعات،

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.