تحقیق رشته روانشناسی – خودتنظیمی

Rate this post
تحقیق رشته روانشناسی – خودتنظیمی

تحقیق-رشته-روانشناسی--خودتنظیمی

مقدمه

 تحقیقات

 یادگیری دانشگاهی

 مراحل برنامه‌‌ریزی شخصی

استراتژی تنظیم برنامه‌های شخصی

 دروس فردی

درس : تنظیم اهداف کوتاه و طولانی مدت

 درس : پیگیری شخصی

 درس : مدیریت زمان و سازماندهی

 درس : روش‌های مطالعه و یادگیری

 درس : روش‌های آزمونسازی

 درس : توسعه طرح کلی خود

 رابطه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

 الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی

تئوری vygotsky دربارۀ بازی روانی اجتماعی

موقعیت تصویرسازی

 نقش‌ها

 بازی اجتماعی و روانی و زبان برنامه‌‌ریزی شخصی

 مقیاسهای بازی و تنظیم و برنامهریزی و شخصی

 کد گذاری بازی‌های اجتماعی و روانی

 مقیاس Smilansky که برای ارزیابی بازی اجتماعی نمایشی به کار می‌رود

 برنامه‌‌ریزی شخصی

ابعاد یادگیری خودگردان

 نظریه‌های خودتنظیمی

 الگوهای یادگیری خودگردان

الگوی پنتریچ

یادگیری خود‌گردان و آموزش الکترونیکی

جمع‌بندی

منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.