تحقیق رشته حسابداری – نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکت ها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

Rate this post
تحقیق رشته حسابداری – نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکت ها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

تحقیق-رشته-حسابداری--نقش-گزارشات-مالی-و-اطلاع-رسانی-شرکت-ها-در-حمایت-از-حقوق-صاحبان-سهام

مقدمه

عملکردهای یک سیستم حسابداری

گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی

استانداردهای گزارشگری

ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی

ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی

عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی

استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان

هزینه های گزارشگری

روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.