تحقیق رشته حسابداری – مراحل حسابداری پیمانکاری

Rate this post
تحقیق رشته حسابداری – مراحل حسابداری پیمانکاری

تحقیق-رشته-حسابداری--مراحل-حسابداری-پیمانکاری

فصل اول

عملیات پیمانکاری :

–               اررکان اصلی عملیات پیمانکاری

–               انواع قرارداد های پیمانکاری

–               مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

–               مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

–               ارجاع کار به پیمانکار

–               انعقاد قرار داد با پیمانکار

–               اجرای کار ( شروع عملیات )

–               خاتمه کار

–               سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

 

فصل دوم

حساب های شرکت پیمانکاری

دارائی های جاری

–               بانک و صندوق

–               تخواه گردان ها

–               حساب های دریافتنی

–               حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

–               اسناد دریافتنی

–               پیش پرداخت ها

–               سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

–               دارائیهای ثابت مشهود

–               داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

–               حسابهای پرداختنی

–               اسناد پرداختنی

–               پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

–               سرمایه

–               در آمدها

–               هزینه ها

–               حساب پیمان

–               حساب کار گواهی شده

فصل سوم

روش های تداول حسابداری پیمانکاری

–               روش کار تکمیل شده

–               روش درصد پیشرفت کار

–               ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

–               دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

–               تعیین سود پیمان تکمیل شده

–            انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

–          محاسبه سود پیمان نا تمام

–        نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

–         نحوه محاسبات استهلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم

مالیات پیمانکاری

–       مالیات مقطوع

–         مالیات بر در آمد پیمانکاری

–         در آمد مشمول مالیات پیمانکاری

–      مالیات موسسات پیمانکاری

–          شرکت های سهامی

–          نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

–        پیش پرداخت مالیات

–          مالیات قطعی پیمان ها

–               ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم

گزارش های مالی

–    ترازنامه

–          جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت

–           گزارش های عملیاتی

–          گزارش پیشرفت کار

–        صورت حساب صودو زیان

–         تراز آزمایشی

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.