تحقیق رشته حسابداری – عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی

Rate this post
تحقیق رشته حسابداری – عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی

تحقیق-رشته-حسابداری--عوامل-سازمانی-و-مدیریتی-موثر-بر-فساد-اداری--مالی

فهرست :

تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین

سوء‌استفاده از قدرت

پنهان‌کاری

رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان

مصادیق و پیامدهای متعدد فساد

پژوهش‌های انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر

پیامدهای فساد اداری – مالی

لزوم آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری

اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران

بررسی تعاریف و مصادیق فساد اداری – مالی

تخلفات اداری

مصادیق فساد اداری – مالی

مصادیق تخلف اداری

مصادیق فساد اداری

دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک در مورد فساد

دیدگاه اخلاق‌گرایان

دیدگاه کارکردگرایان

بحث و نتیجه‏ گیری

پیشنهادات جهت انجام پژوهش های آتی

فهرست منابع
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.