تحقیق رشته حسابداری – سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

Rate this post
تحقیق رشته حسابداری – سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

تحقیق-رشته-حسابداری--سیستم-حسابداری-دولتی-کشور-آمریکا

فهرست :

چارچوب نظری

مبانی حسابداری

حسابهای مستقل

صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

مبانی بودجه‌بندی

ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه

استانداردها

قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی

نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی

دولتهای محلی و ایالتی

نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی

دولتهای محلی و ایالتی

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.