تحقیق درباره شناسایی گروه های عاملی آمیدی

Rate this post
تحقیق درباره شناسایی گروه های عاملی آمیدی

تحقیق-درباره-شناسایی-گروه-های-عاملی-آمیدی

توضیحات:
تحقیقی درباره روش های شناسایی کیفی آمیدها، در قالب فایل word در ۱۶ صفحه، شامل تست های شناسی کیفی آمیدها همراه با تصویر آنها.
بخشی از متن فایل:
با وجود اینکه فعالیت آمید‌ها در مقایسه با استرها کمتر است، اما در واکنش‌های شیمیایی بسیاری شرکت می‌کنند. آمیدها در شرایط بازی و همچنین شرایط اسیدی قوی هیدرولیز می‌شوند. در شرایط اسیدی، کربوکسیلیک اسید و یون آمونیوم به تولید می‌رسند و در شرایط بازی، یون کربوکسیلات و آمونیاک. هسته‌دوست‌ها (الکتروفیل‌ها) به اکسیژن متصل به گروه کربونیل حمله می‌کنند. این مرحله به طور معمول قبل از هیدرولیز انجام و با اسیدهای لوری-برونستد کاتالیز می‌شوند.
فهرست مطالب:
مقدمه
نامگذاری آمیدها
خواص آمیدها
انحلال پذیری آمیدها
سنتز آمیدها
تست های شناسایی آمیدها
مشتق سازی آمیدها
کاربرد آمیدها
نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.