تحقیق حسابداری موجودی کالا،

Rate this post
تحقیق حسابداری موجودی کالا،

تحقیق-حسابداری-موجودی-کالا-

این تحقیق در مورد حسابداری موجودی کالا در ۵۲ صفحه و در قالب ورد و شامل حسابداری موجودی کالا در حسابداری میانه،حسابداری موجودی کالا،اندازه‎گیری موجودی‎ها،موجودی کالا سیستم ادواری،موجودی کالا سیستم دایمی،موجودی مواد و کالا چیست،آشنایی با مفهوم موجودیها،انعکاس موجودیها در ترازنامه،گردش موجودیها،سیستم ثبت موجودیها،ثبت خرید نسیه در سیستم ادواری و دایمی،روش خرده فروشی، و غیره می باشد.

فهرست

تعریف    3

اولین صادره از اولین وارده 

ثبت حسابداری   8

موجودی کالا در نظام نوین مالی   9

موجودی کالا  9

موجودی کالا سیستم ادواری   10

موجودی کالا سیستم دایمی   10

ثبت موجودی کالا در سیستم دایمی   11

موجودی کالا و مقایسه هر دو روش ادواری و دایمی   11

سیستم ادواری : 11

سیستم دایمی: 12

ثبت موجودی کالا در سیستم ادواری   12

موجودی کالا در سیستم های حسابداری به دو گروه تقسیم می شوند: 13

سیستم ادواری   13

سیستم دایمی   13

ثبت موجودی کالا در سیستم دایمی   14

مقایسه هر دو روش ادواری و دایمی   14

سیستم دایمی: 15

ثبت موجودی کالا در سیستم ادواری   15

تعاریف‌    16

اندازه‌گیری‌ موجودی‌ مواد و کالا  16

مخارج‌ خرید  17

مخارج‌ تبدیل‌   17

سایر مخارج‌   20

بهای‌ تمام‌شده‌ موجودیها در واحدهای‌ خدماتی‌   20

خالص‌ ارزش‌ فروش‌    23

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعیین‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌    24

تاریخ‌ اجـرا 27

مقایسه دو سیستم دایمی و ادواری : 29

موجودی مواد و کالا چیست؟  34

سیستم های حسابداری موجودی کالا  35

مزایای فایفو : 36

روشها و مدل ارزیابی موجودی کالا : 38

روشهای برآوردی ارزیابی موجودی کالا : 39

مدل عارضه یابی و تحلیل جامع مدیریت موجودی کالا  40

حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا  44

تشـــریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 46

جمــــع بنـدی   52

منابع   52

 

 

تعریف

هدف اصلی از ارائه این مدل این است که بتوان تمام جوانب مدیریت موجــــودی را در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مدنظر قرار داد. در بسیاری از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری برای بهبود وضعیت موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صورت گـرفته و سعی شده است که از جدیدترین یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده شود، اما تصمیماتی که در مقاطع مختلف اتخاذ شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، در نهایت منجر به مواجهه شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی شده و یا هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این بخش نه تنها کاهش نیافته است بلکه منجر به افزایش هزینه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر نیز شده است. طبق استاندارد حسابداری عمومی موجودی‎ها‌: به‌ دارایی‎هایی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌:

الف ‌. در‌ فعالیت‌ واحد گزارشگر‌ مصرف‌ می‌شود؛

ب. به منظور ساخت‌ محصول‌ یا ارائـه‌ خدمات‌، خریداری‌ شده‌ و نگهداری‌ می‌شود؛

پ‌ . به منظور ساخت‌ محصول‌ یا ارائـه‌ خدمات‌ در فرایند تولید قرار دارد؛ یا

ت . برای‌ فروش‌ در روال‌ عادی‌ عملیات‌ واحد گزارشگر‌ نگهداری‌ می‌شود.

  1. ۲ اندازه‎گیری موجودی‎ها

اندازه‎گیری موجودی‎ها باید برمبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک‌تک یا گروه‌های اقلام مشابه، اندازه‌گیری شود.موجودی‎های تحصیل شده از طریق عملیات غیرمبادله‌ای، به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل اندازه‌گیری می‌شوند.موجودی‎های نگهداری شده جهت مقاصد زیر باید برمبنای اقل بهای تمام شده و ارزش جایگزینی اندازه‌گیری شوند:

الف. توزیع بدون مطالبه بها یا مطالبه به بهای ناچیز؛ یا

ب. مصرف در فرایند تولید کالا جهت توزیع بدون مطالبه بها یا مطالبه به بهای ناچیز

بهای تمام شده موجودی‎ها باید در برگیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحـد گزارشگر در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است.

مخارج خرید شامل بهای خرید و هرگونه مخارج دیگری از قبیل حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و مالیت‌های غیر قابل برگشت است که مستقیماً به خرید مربوط می‌گردد. تخفیفات تجاری از بهای خرید کسر می‌شود.

مخارج‌ تبدیل‌ شامل‌ مخارجی‌ است‌ که‌ مستقیماً به‌ اقلام‌ تولید شده‌ مربوط‌ می‌گردد (مانند کار مستقیم ‌). مخارج‌ تبدیل‌ همچنین‌ شامل‌ سربار تولید (اعم‌ از ثابت‌ و متغیر) است‌ که‌ برای‌ تبدیل‌ مواد اولیه‌ به‌ محصول‌ یا ارائه‌ خدمات‌ واقع‌ می‌شود.

  1. ۴ سیستم‎های نگهداری موجودی کالا

جهت ثبت حساب موجودی در حسابداری ۲ روش به نام‎های روش‎های دائمی و ادواری وجود دارد.

  1. ۴.۱ روش ادواری موجودی کالا

در روش ثبت ادواری حساب موجودی کالا در طول دوره مالی گردش ندارد و تا پایان دوره مالی، تا قبل از اصلاحات، بدون تغییر باقی می‌ماند و سپس با انجام دو ثبت اصلاحی ابتدا مبلغ موجودی کالا در اول دوره از این حساب حذف، سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می‌شود.

در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روش‌های پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می‌شود و با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودی‌های اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می‌آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند

ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش- ارزش موجودی در پایان دوره

روش‌های مختلف ارزیابی ادواری موجودی‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

اولین صادره از آخرین وارده، (LIFO)

میانگین موزون،

شناسایی ویژه،

موجودی پایه

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.