تحقیق حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابداری وجوه نقد

Rate this post
تحقیق حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابداری وجوه نقد

تحقیق-حسابداری-سرمایه-گذاری-کوتاه-مدت-و-حسابداری-وجوه-نقد

این تحقیق در مورد حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابداری وجوه نقد در ۶۸ صفحه و در قالب ورد و شامل حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت و حسابداری وجوه نقد،حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت، حسابداری وجوه نقد،بهای تمام شده سرمایه گذاری،استاندارد حسابداری،صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت،معادل وجه نقد،جریان وجه نقد،طبقه بندی جریانهای نقدی،صورت گردش وجوه نقد و غیره می باشد.

فهرست

                                                                                                                                                                      

حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت… 3

بهای تمام شده سرمایه گذاری.. 4

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاری.. 4

روش ارزش بازار ( خالص ارزش فروش… 5

روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش… 6

استاندارد حسابداری شرکتهای سرمایه گذاری.. 6

چشم انداز. 6

تعاریف واصطلاحات: 7

صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت(بسته. 7

صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر(باز. 7

صندوق سرمایه گذاری نیمه باز: 7

معادل سازی: 7

حسابداری وجوه نقد. 10

کاربرد اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی.. 10

نکات قابل توجه برای استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد. 11

مزایای اطلاعات صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات سایر اجزای صورتهای مالی اساسی.. 11

دامنه کاربرد. 11

وجه نقد. 12

معادل وجه نقد. 12

جریان وجه نقد. 12

نکات قابل توجه در مورد تعریف وجه نقد. 12

طبقه بندی جریانهای نقدی.. 13

طبقه بندی جریانهای نقدی.. 13

جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی.. 13

روشهای گزارشگری جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی.. 14

روش مستقیم.. 14

مزایای روش مستقیم: 14

ایراد روش مستقیم: 15

روش غیر مستقیم.. 15

مزایای روش غیر مستقیم: 15

معایب روش غیرمستقیم: 15

چگونگی تهیه صورت جریان وجوه نقد حسابداری مالی.. 15

اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌.. 16

اصول حسابداری: 16

حسابداری میانه: 17

اصول و مفاهیم حسابداری.. 17

هدف از تهیه صورت گردش وجوه نقد. 18

ساختار صورت گردش وجوه نقد: 18

گردش وجوه نقد. 19

فعالیتهای عملیاتی.. 19

دریافتهای نقدی: 19

دریافتهای نقدی: 19

مالیات بر درآمد. 20

فعالیتهای سرمایه گذاری.. 20

پرداختهای نقدی: 20

فعالیتهای تامین مالی.. 20

حسابداری وجه نقد. 20

تنخواه گردان. 21

صندوق.. 21

حساب بانک…. 21

سابقه تاریخی صورت جریان نقدی.. 25

هدف از تهیه صورت جریان های نقدی.. 27

مزایای صورت جریان های نقدی.. 27

تعاریف اساسی.. 28

جریان های ورودی – وجه نقد دریافتی از: 30

تغییرات نرخ ارز مربوط به موجودی ارزی.. 31

روش های تهیه صورت جریان های وجوه نقدی.. 31

برای تهیه صورت جریان های نقدی از سه روش استفاده می شود: 32

نکاتی در گزارشگری جریان های نقدی.. 33

جریان های نقدی غیر مترقبه. 35

معاملات غیر نقدی.. 36

تعدیلات سنواتی.. 36

شروع دو راه برای ایجاد صورت جریان وجوه نقدی وجود دارد: 37

تعاریف‌… 43

گزارش‌ سایر جریانهای‌ نقدی‌.. 49

سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تلفیقی‌.. 53

جریانهای‌ نقدی‌ غیرمترقبه‌. 57

تعدیلات‌ سنواتی‌.. 58

نمونه‌های‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد. 60

جریان نقدی عملیاتی.. 60

جریان نقد سرمایه‌گذاری.. 61

جریان نقد ناشی از فعالیت‌های مالی.. 61

روش‌های تهیه صورت جریان وجه نقد. 61

مزایای هر یک از این روش‌ها عبارت‌اند از: 62

جریان‌های ورودی و خروجی.. 62

وجوه نقد و کنترلهاى مربوط به آن. 62

صندوق.. 63

تنخواه گردان. 64

حساب بانک…. 65

صورت حساب بانک…. 66

 

 

 

 

 

حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت

اصولاً دلایل مختلفی ممکن است از انجام سرمایه گذاری تعقیب گردد . از جمله این دلایل ، استفاده از وجوه نقد مازاد برای تحصیل یک بازدهی مناسب ، ایجاد روابط و مناسبات تجاری با شرکت های دیگر بقصد بهبود سودآوری و یا حصول اطمینان از تولید کارآمد و توسعه فعالیت های شرکت را می توان نام برد . قابل توجه است که در خصوص سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده بهینه از وجود نقد مازاد به منظور کسب بازدهی مناسب در دوره ای کوتاهتر از یکسال هدف و دلیل اصلی سرمایه گذاری تلقی می گردد .براساس تعریف انجام شده در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ ، سرمایه گذاری « نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ، افزایش ارزش و یا مزایای دیگر نگهداری می کند ». سرمایه گذار ی ها ممکن است به شکل مالی نظیر سرمایه گذاری در سهام ، اوراق قرضه و یا سپرده های بانکی انجام گرفته و یا در قالب دارایی های فیزیکی مثل زمین و ساختمان ، فلزات گرانبها و امثال آن نگهداشته شود .

بهای تمام شده سرمایه گذاری

بهای تمام شده یک سرمایه گذاری شامل قیمت خرید سهام به علاوه مخارج تحصیل از قبیل کارمزد کارگزار ، حق الزحمه و عوارض و مالیات خرید می باشد .

چنانچه سرمایه گذاری تحصیل شده در برگیرنده سود تضمین شده یا سود سهام تعلق یافته و دریافت نشده باشد ، بهای تمام شده عبارت از بهای خرید پس از کسر هرگونه سود تعلق یافتۀ دریافت نشده خواهد بود .

سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام ( سرمایه گذاری جاری

طبقه بندی سرمایه گذاری به کوتاه مدت و بلند مدت به قصد مدیریت از لحاظ مدت زمان نگهداری سرمایه گذاری بستگی دارد . اگر سرمایه گذاری به قصد تبدیل به وجه نقد در طی مدتی کمتر از یکسال از تاریخ ترازنامه و یا در طی مدت چرخه عملیات ( هرکدام که طولانی تر باشد ) انجام شده باشد ، نوعاً کوتاه مدت تلقی خواهد شد .

سرمایه گذاری های جاری می تواند شامل سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار و یا سرمایه گذاری های جاری دیگر باشد . سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار شامل آن دسته از سرمایه گذاری ها می باشد که اولاً بازار فعالی که آزاد و قابل دسترس باشد برای آن وجود داشته و ثانیاً قیمت های معاملاتی در چنین بازاری معلوم بوده و علنی اعلام شود . به گونه ای که قابلیت اتکاء داشته و بتوان براساس آن معامله انجام داد .

سرمایه گذاری های سریع المعامه در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود :

الف) ارزش بازار                      ب) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش به این معنا است که در این روش در پایان هر دوره مالی ، قیمت تمام شده سرمایه گذاری با مبلغی که انتظار است به شکل خالص از محل فروش سرمایه گذاری بازیافت گردد مقایسه و کمترین آن جهت انعکاس در ترازنامه انتخاب می شود .

طرفداران روش ارزش بازار ( یا خالص ارزش فروش ) استدلال می کنند که چون سرمایه گذاری های کوتاه مدت به سهولت قابل تبدل به وجه نقد می باشد ، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است ، ارزیابی شود . آنان همچنین استدلال می کنند که انعکاس سرمایه گذاری ها به بهای تمام شده تاریخی به مدیریت این امکان را می دهد تا درآمد را بنا به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند .زیرا سرمایه گذاری های خاصی را می تواند به فروش رسانده و بلافاصله همان سرمایه گذاری ها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند . هرچند این معاملات ، تغییری را در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است .

در مقابل ، طرفداران روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش ادعا می کنند که به کارگیری این روش سبب می شود که از یکسو ، مبلغ سرمایه گذاری ها در ترازنامه به شکلی محافظه کارانه ارائه گردد و از سوی دیگر از شناسایی سودهای تحقق نیافته جلوگیری شود . آنان همچنین معتقد بر اینند که نوسانات مساعد تصادفی در قیمت های بازار سهام که می تواند تغییر جهت نیز دهد ، صرفاً به دلیل انتخاب یک تایخ بخصوص برای تهیه ترازنامه در حساب ها منظور نمی شود .

در اینجا جهت اختصار و سهولت در بحث و با توجه به تفاوت های اندکی که دو روش ارزش بازار و ارزش خالص فروش در مفهوم ارزش های جاری خروجی با هم دارند ، ابتدا عملیات حسابداری آن دو را در قالب مفهوم واحدی بررسی نموده و سپس به بحث در خصوص روش اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش خواهیم پرداخت .

روش ارزش بازار ( خالص ارزش فروش

استفاده از روش ارزش بازار در مورد سرمایه گذاری های کوتاه مدت عملاً موجب می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری درصورت های مالی شناسایی شود صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد . به عبارت دیگر هرگونه افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری به عنوان بخشی از بازده سرمایه گذاری تلقی شده و در نهایت در بستانکار حساب « درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری » ثبت می گردد . همچنین هرگونه کاهش در ارزش نقدی سرمایه گذاری نیز می تواند در بدهکار حساب « هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری » ثبت شود .

هرگاه یک سرمایه گذاری به شخص ثالثی واگذار شود ، تفاوت عواید حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری باید به عنوان درآمد یا هزینه ناشی از واگذاری ثبت و در صورتحساب سود و زیان انعکاس یابد .

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.