تحقیق تفاوت حسابداری عملی و حسابداری دولتی

Rate this post
تحقیق تفاوت حسابداری عملی و حسابداری دولتی

تحقیق-تفاوت-حسابداری-عملی-و-حسابداری-دولتی

این تحقیق در مورد تفاوت حسابداری عملی و حسابداری دولتی  در ۱۱۳صفحه و در قالب ورد و شامل تفاوت حسابداری عملی و حسابداری دولتی ،حسابداری دولتی،حسابداری عملی،تعریف حسابداری،حسابداری بازرگانی، اطلاعات حسابداری دولتی،حسابداری  دولتی و بازرگانی،علم حسابداری و حسابداری عملی با پارادایمهای گوناگون،مفهوم پارادایم در حسابداری علمی،پارادایم در حسابداری،Paradigm،علم حسابداری ،توسعه پارادایمهای مختلف حسابداری ،پارادایم چیست،تئوری و پارادیم ،پارادایم انسان شناختی-استقرا،انواع پارادایم ،پارادایم سودمندی در تصمیم گیری ها و غیره می باشد.

فهرست

تعریف حسابداری.. 6

محیط کنترلی ترکیبی از موارد زیر است: 19

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری.. 20

کار راهه حسابدار: 22

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد. 22

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر : 24

معادله حسابداری چیست ؟. 25

دارائی ها: 25

حقوق مالی اشخاص: 26

انواع دارائی ها: 26

انواع بدهی ها: 26

اهمیت معادله حسابداری.. 27

ماهیت… 27

حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون.. 28

سه رویکرد مسلط در حسابداری به شرح زیرمشخص شده اند: 28

پارادایم یا الگوواره 29

اجزای متشکله پارادایم: 30

پارادایم انسان شناختی –استقرا 31

تئوریها: 32

پارادایم سود حقیقی –قیاس…. 32

پارادایم سودمندی در تصمیم گیری.. 33

تئوریها 34

پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار 35

روشهای مرجح عبارتند از : 38

علم حسابداری.. 40

از مشاهیر حسابداری ایران : 40

حبیب‌الله تیموری‌ماسوله. 40

دکتر فضل الله اکبری: 42

از مشاهیر حسابداری جهان: 44

یوجی ایجیری.. 44

ویلیام جوزف واتر (Wiliam Joseph Vatter) 45

رابرت ساموئل کاپلان (Robert Samuel Kaplan) 46

تاریخچه حسابرسی در ایران.. 46

حسابداری دولتی.. 47

مقدمه: 47

مراحل.. 49

مفاهیم اصلی حسابداری.. 49

استفاده کنندگان  از حسابداری بازرگانی : 50

تعریف حسابداری دولتی : 50

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری دولتی : 50

اصول حسابداری دولتی : 50

موارد افتراق حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی.. 50

تفاوت های حسابداری  دولتی و بازرگانی: 55

تفاوت در آمد عمومی و درآمد اختصاصی: 56

حساب مستقل وجوه امانی : 56

مبانی حسابداری.. 57

مراحل مصرف اعتبارات  جاری و عمرانی (مراحل تفصیلی خرج ) 58

تعریف اعتبار مصوب : 58

انواع تنخواه گردان در حسابداری دولتی : 59

حسابداری در حساب مستقل وجوه عمومی : (خزانه داری کل ) 59

حساب مستقل وجوه عمرانی ( دارائیهای سرمایه ای ) : 60

تعریف طرح عمرانی : 60

مراحل اجرای طرح های عمرانی : 60

حسابداری دولتی.. 62

سازمان حسابداری دولتی.. 65

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاه دولتی: 66

مقاصد اعمال کنترلهای مالی در سازمانهای دولتی: 66

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی: 66

انواع حسابهای مستقل.. 69

شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل: 69

حساب مستقل برای وجوه دولتی: 70

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه دولتی: 72

حساب مستقل برای وجوه امانی: 73

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه امانی: 75

طبقه بندی دیگری از حسابهای مستقل.. 75

گروه حسابها در حسابداری دولتی.. 76

گروه حساب دارایی های ثابت عمومی.. 76

گروه حساب بدهی های بلندمدت عمومی.. 76

حسابهای مستقلی که در ایران نگهداری می شوند. 76

اصول متداول حسابداری دولتی.. 78

خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 79

لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی: 79

طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها: 80

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل: 80

لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درامدها و انجام هزینه ها: 80

لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی: 81

حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی: 81

دارایی ثابت و استهلاک در حسابداری دولتی.. 81

دلایل مخالفین ثبت استهلاک برای دارایی ثابت: 82

موارد لزوم ثبت هزینه استهلاک برای داراییهای ثابت: 83

حسابداری دولتی و مبانی آن.. 84

مشخصات یک موسسه دولتی: 84

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی : 85

کاربرد حسابداری دولتی: 86

اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی.. 88

گزارشهای مالی تعهدی.. 89

مزایای مبنای تعهدی.. 90

سیستمهای مدیریتی تعهدی.. 91

گزارشگری جامع دولت… 92

بودجه بندی تعهدی.. 92

مبنای تعهدی تعدیل شده 94

مبنای نقدی تعدیل شده 95

منابع : 114

منابع.. 114

 

تعریف حسابداری

به بیانی ساده حسابداری یک زبان است. زبانی که راجع به موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را فراهم می‌کند. اگر یادگیری حسابداری را آغاز کنید در اصل شروع به آموختن این زبان تخصصی کرده‌اید. با یادگیری زبان حسابداری می‌توانید عملیات مالی هر نوع سازمانی را بفهمید و با آن ارتباط برقرار کنید؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز اغلب سازمان‌ها بسیار شبیه به هم هستند و می‌توان آنها را در سه دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی کرد: اطلاعات عملیاتی، اطلاعات حسابداری مالی، و اطلاعات حسابداری مدیریتی. اشخاص، شرکت ها و دولت ها برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعات قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی است و سرمایه گذاران نیز بعد از عرضه ی سرمایه تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال بر آورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از منابع اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها استفاده از اطلاعات تولید شده سیستم حسابداری است درواقع حسابداری دانشی است که موضوعش فهم رویدادهای مالی و به اعداد تبدیل کردن این ر‏ویدادهاست .حسابداری فن جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی آنها، تلخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از این ‏‏اطلاعات می‌باشد ؛ به عبارت دیگر حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد یا با علوم آکادمیک آن آشنایی بیشتر ندارد دفتردار است تا حسابدار چرا که گزارش های این دسته از افراد مطابق استاندارد های علمی و آکادمیک نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حساب ها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند به راحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفتر ثبت کند.

۱. اطلاعات عملیاتی

این دسته شامل اطلاعاتی است که به صورت روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد تا یک سازمان بتواند کسب‌وکار خود را هدایت کند. برای نمونه حقوق کارمندان باید پرداخت شود. فروش‌ها باید ثبت شوند. مبالغ بدهی به سازمان‌ها و اشخاص دیگر باید نگهداری شوند. پول‌های سازمان باید تحت کنترل باشند. بدهی‌های مشتریان به سازمان باید بررسی شود و صورت دارایی‌ها باید شرح داده شوند. فهرست این نوع از فعالیت‌ها طولانی است. اطلاعات عملیاتی بیشترین حجم اطلاعات حسابداری را به خود اختصاص می‌دهند و مبنای دو دسته‌ی دیگر اطلاعات حسابداری را فراهم می‌کند.

۲. اطلاعات حسابداری مالی

این اطلاعات را مدیران، سهامداران سازمان، بانک‌ها، بستانکاران، دولت، عموم مردم و… استفاده می‌کنند تا درباره‌ی سازمان و عملکرد آن تصمیم بگیرند. سهامداران می‌خواهند ارزش سرمایه‌گذاری خود را بدانند تا برای خرید یا فروش سهم‌شان تصمیم بگیرند. بانک‌ها و بستان‌کاران مایل‌اند بدانند آیا سازمان توانایی بازپرداخت بدهی‌هایش را دارد؟ مدیران می‌خواهند بدانند سازمان‌ آنها در مقایسه با سایر شرکت‌ها چطور عمل کرده است؟ اگر هر سازمان برای ثبت موقعیت مالی سیستم خاص خود را به کار می‌گرفت استخراج این نوع اطلاعات کار بسیار دشواری می‌شد. اطلاعات حسابداری مالی در مورد قوانین پایه‌ای مربوط به نحوه‌ی گزارش‌دهی است و هدف یکپارچگی گزارش‌های مالی را دنبال می‌کند.

۳. اطلاعات حسابداری مدیریتی

مدیران برای اتخاذ بهترین تصمیم برای سازمان نیاز به اطلاعات خاصی دارند. آنها از این اطلاعات برای سه عملکرد اصلی مدیریتی شامل برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل بهره می‌برند. اطلاعات مالی برای تعیین بودجه، تحلیل گزینه‌های مختلف بر مبنای هزینه، تعدیل برنامه‌ها به موازات نیاز‌های تازه و کنترل و نظارت بر کارهای در حال اجرا به کار می‌رود. چنان که می‌بینید حسابداری سیستمی چندجانبه است که افراد متفاوتی با نیاز‌های گوناگون در آن دخیل هستند. با در نظر داشتن کاربردها و استفاده‌های متنوعی که اطلاعات حسابداری دارد، پاسخ انجمن حسابداری آمریکا به این سؤال که حسابداری چیست ؟ از این قرار است: «فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و انتقال اطلاعات اقتصادی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت و تصمیم‌گیریِ مبتنی بر اطلاعات برای افرادی که از این اطلاعات استفاده می‌کنند.»برای اینکه استفاده از اطلاعات مالی آسان باشد، حسابداری باید بر مبنای قوانین و قواعد خاصی که به آنها «اصول» می‌گوییم انجام شود. اصول حسابداری قوانین یا قواعدی را فراهم می‌کند که فعالیت‌های حسابداری را هدایت می‌کنند. این قوانین اصول حسابداری پذیرفته‌شده‌ی همگانی (Generally Accepted Accounting Principles) یا به اختصار (GAAP) نامیده می‌شوند. این اصول توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی تعیین شده که یک کارگزار غیردولتی متشکل از حسابداران و مشارکت‌کنندگانی از صنایع و سازمان‌هاست. دلایل قانع‌کننده‌ای برای سازمان‌ها، از ممیزی گ

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.