تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری

Rate this post
تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری

تحقیق-اعمال-حقوقی-مجنون-ادواری

توضیحات:
تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری ، در قالب فایل Word و در حجم ۲۸ صفحه.
بخشی از متن:
حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد .عقل، اراده و چگونگی تفکر (رشد) و تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد…
فهرست مطالب:
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری   
مقدمه   
گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی   
اعمال مجنون ادواری در مال آینده   
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی   
مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی   
گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران (مجنونان ادواری) و اختیار تصرف   
گفتار نخست: اهلیت   
گفتار دوم- اختیار تصرف (مجنون ادواری)   
گفتار چهارم: اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض   
اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض   
گفتار پنجم: نکاح مجنون   
گفتار ششم: جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح   
گفتار هفتم: مجنون ادواری در طلاق   
اهلیت مجنون در امر وکالت   
اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون   
اثر آگاهی از جنون در مورد عقد وکالت   
اثر جنون در عقد جعاله   
آثار انحلال شرکت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه اطباقی   
عدم اهلیت به جهت جنون در عقد جعاله   
اهلیت طرفین عقد ضمان   
اثر عقد ودیعه در مجنونان ادواری   
اثر سپردن مال به مجنون ادواری
جنون مجرم
جنون در طب قدیم
نظر سایر مکاتبات حقوقی
آیا شناخت جنون و تعریف آن لازم است یا نه ؟ 
مسئولیت مجانین
نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.