بررسی روانکاری در یاتاقان متخلخل با سیال و لکادو

Rate this post
بررسی روانکاری در یاتاقان متخلخل با سیال و لکادو

بررسی-روانکاری-در-یاتاقان-متخلخل-با-سیال-و-لکادو

 

 سیالاتی را که رابطه ی غیر خطی بین گرادیان سرعت و تنش برشی وجود دارد ، سیالات غیر نیوتنیگویند. در واقع تمام سیالاتی که منحنی جریان آنها خطی نیست غیر نیوتنی مباشند، عموماً این مواد به سه گروه عمده زیر تقسیم میشوند : ۱ سیالات مستقل از زمان که در آنها شدت برش در یک نقطه مشخص فقط تابع تنش برشی در همان – لحظه و همان نقطه است . ۲ سیالات تابع زمان که در آنها شدت برش نه تنها تابع مقدار برش است بلکه تابع مدت اعمال برش و نیز احتمالاً مدت زمان بین اعمال تنش های برشی متو الی است. ۳ سیالات ویسکوالاستیک که در آنها پس از قطع یک تنش برشی تغییر شکل دهنده، یک بازگشت الاستیک جزئی مشاهده میشود . این مواد هم خواص سیالات وهم خواص جامدات الاستیک را دارا میباشد.
فهرست :

مقدمه

سیالات ویسکو الاستیک

جریان سیال ویسکوالاستیک درجه ی دوم در یک کانال همگرای پر منفذ

مقدمه

تنظیم و فرمول بندی مسئله

نتایج عددی و تشریح مطالب

بررسی ناپایداری جریان های دو بعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه

طیفی

مقدمه

معادلات حاکم

روش عددی حل

نتایج به دست آمده و تحلیل آنها

بررسی روانکاری در یاتاقان متخلخل با سیال وکادلو

چکیده

معرفی

فهرست اصطلاحات

معادله اصلاح شده رینولدز

ملاحظات متداول

شکل های خاص معادله رینولدز

مثال جریان

بحث و نتیجه گیری

منابع لاتین

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.