بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی بانک ملی ایران

Rate this post
بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی بانک ملی ایران

بررسی-تاثیر-هوش-مالی-مدیران-بر-عملکرد-سازمانی-بانک-ملی-ایران

توضیحات:
تحقیق بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی  بانک ملی ایران ، در قالب فایل Word و در حجم ۱۴ صفحه.
بخشی از متن:
در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتهای خود به ویژه در محیطهای پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد، امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیر ممکن می‌نماید و سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است. صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل¬های سازمانی است و تصور یک سازمان بدون ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مشکل است. آنان توجه به عملکرد سازمانی را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می دانند. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و انگیزش افراد برای رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است(حاجی و سرآبادانی، ۱۳۸۶). عملکرد به نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمان اشاره دارد(ایران زاده و برقی، ۱۳۸۸). اندازه گیری عملکرد یکی از فرآیندهای اصلی مدیریت جهت تجزیه و تحلیل عملکرد خود و بررسی انطباق بین عملکرد و اهداف مجموعه می باشد که نتیجه آن می تواند زمینه ساز تصمیم گیری صحیح در اقدامات آتی باشد(ابویی، ۱۳۹۱).
فهرست مطالب:
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی مقدمه
ضرورت انجام تحقیق
مفاهیم نظری
بیان مساله
تجریه و تحلیل
نتیجه گیری
پیشنهادات
منبع ومآخذ
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.