بررسی بادگیر در معماری ایرانی

Rate this post
بررسی بادگیر در معماری ایرانی

بررسی-بادگیر-در-معماری-ایرانی

فهرست مطالب

مقدمه

پیشینه بادگیرها

اجزابادگیر

روش ساخت بادگیراردکانی.

روش ساخت بادگیر یزدی

تزئینات بادگیر

طرزکار بادگیر

-عملکردشبانه وروزانه بادگیردرزمانی که سرعت بادصفراست

-عملکردبادگیر زمانی که باد باسرعت مناسب می وزد

تقویت عملکرد بادگیر

تفاوت عملکردبادگیر(برحسب اقلیم)

معایب بادگیر

انواع بادگیر(منطقه)

-بادگیر اردکانی

-بادگیرکرمانی.

-بادگیریزدی

-انواع بادگیر(شکل ظاهری).

-یک جناحی

-بادگیردوطرفه

-بادگیرسه جناحی

-بادگیرچهارطرفه

-بادگیر چندوجهی

-بادگیر چپقی

-بادگیرحفره ای

-بادگیر اشکوبه ای

انواع بادگیر(اقلیم)

انواع بادگیر(پلان)

محل قرارگیری بادگیر

-بادگیردر آب انبار.

-بادگیردر خانه های قدیمی

منحصربه فردترین بادگیرها

-آب انبارشش بادگیر یزد

-بادگیرباغ دولت آباد

-آب انبارپنج بادگیرکیش

-بادگیرخانه دکترسیدعلی رضوی

-بادگیرخانه بروجردی ها

-آب انبارهفت بادگیرعصرآبادیزد

-بادگیرعمارت باغ گلستان.

-بادگیرآب انباروکیل شیراز

-بادگیرخانه عامری های کاشان

-بادگیرخانه آقازاده در یزد

-آب انبارپنج بادگیر یزد

یزد شهر بادگیر ها

انواع بادگیریزدی براساس نوع ارتباط بافضاهای مرتبط با آنها

بادگیرهادر کشورهای عربی در گذشته و اکنون.

بادگیرومعماری مدرن

واژه نامه

منابع وماخذ

 

 

مقدمه

استفاده از بادگیر از سنوات بسیار قدیم در ایران متداول بوده است. بادگیر ها با اشکال مختلف در شهر های مرکزی و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند. تا قبل از اختراع کولر برقی و گسترش آن در شهر های مختلف، از بادگیر در ابنیه مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده می شده است و هنوز هم می توان باقیمانده این بادگیر ها را در اقلیم گرم و مرطوب جنوب در شهر هایی مانند بندر عباش، بندر لنگه، قشم، بوشهر و اقلیم گرم خشک نواحی مرکزی مانند کرمان، نایین، یزد، طبس، کاشان، سمنان، اصفهان و حتی نواحی جنوب شهر تهران مشاهده نمود.

پیشینه بادگیر:

نام‌های باستانی و گوناگون آن مانند واتفر، بادهنج*، باتخان، خیشود، خیش‌خان، خیشور، ماسوره و هواکپ‌ برمی‌آید که پدیده‌ای بس کهن است.

بادگیر از مظاهر و سمبلهای تمدن ایرانی است. دقیقا معلوم نیست اولین بادگیر در کدام شهر ایران ساخته شده ولی سفرنامه نویسان قرون وسطی بیشتر از بادگیرهای شهرهای کویری و گرم و خشک مانند یزد و گناباد و طبس، کرمان، بم و زاهدان نام برده‌اند. کاریز* و بادگیر و خانه‌های گنبدی بدون تردید از نمادهای تمدن ایرانی است هر سه کلمه به صورت معرب به زبان عربی نیز راه یافته است. قنات ، بادجیر و قبه و قبعه معرب‌های فارسی کلمات فوق هستند.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.