بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

Rate this post
بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی-ارتباط-بین-سود-و-قیمت-سهام-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در ۸۰ صفحه به صورت متنی میباشد.

فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه
تعریف موضوع
اهمیت تحقیق
هدف و علت انتخاب موضوع
سوابق مربوط
فرضیات تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
روش تحقیق
ساختار تحقیق

فصل دوم
مقدمه
کلیات
بازار سرمایه در ایران
مزایای وجود بورس اواق بهادار
از دیدگاه کلان
از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
از نظر سرمایه گذاران
سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
استفاده کنندگان صورتهای مالی
هدفهای گزارشگری مالی
انتخاب نظریه سود
استدلال انتخاب نظریه سود
مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
سود تحققی و سود غیر تحققی
فواید سود برای سرمایه گذاران
حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
تحلیل سود
پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
قیمتها و سودها
ویژگی بازار حقیقی و کامل
ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سودقیمت

فصل سوم
مقدمه
انواع روشهای تحقیق
مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
مراحل پژوهش علمی در تحقیق
تعیین هدف
جمع آوری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
بیان یافته ها
فرضیات تحقیق
تئوری فرضیه تحقیق
جامعه آماری
نمونه و نمونه گیری
نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
آماره تست فرضیات
ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
محاسبه ضریب رگرسیون

فصل چهارم
مقدمه
تجزیه و تحلیل یافته ها
ضریب تعیین
محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
ضریب همبستگی
نتایج آزمون فرض
ضریب تعیین
محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون

فصل پنجم
خلاصه تحقیق
ارزیابی نتایج آزمون فرض
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
توصیه برای تحقیقات آتی
منابع

مقدمه:

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته‌اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته‌اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می‌نامیم، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.

اگرچه بسیاری ازاین ساختارها، به صورت اولیه، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است. اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.
بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.