بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

Rate this post
بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

بررسی-رابطه-بین-مهارت-مذاکره-مدیران-بازرگانی-با-فروش-شرکت

دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم . در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد ، مدیر ، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم .

مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی ۲۰۰ مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است.

یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره۱ است  ، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست . و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.

روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند .

فهرست : ‌

مقدمه

تعریف موضوع تحقیق

ارکان اساسی مذاکره

روش تحقیق

تعاریف مذاکره

ارکان اصلی مذاکره

اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره

شناسایی اهداف

هدف های رابطه ای

پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات

ارزیابی طرف مقابل

انتخاب استراتژی

تهیه و پیش نویس دستور جلسه

فواید تشکیل در دفتر شما

فواید تشکیل جلسات در دفتر حریف

ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد

دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده

پاسخ به پیشنهاد

چانه زنی

قالب های شناختی در چانه زنی

ختم مذاکره

استفاده از میانجی

توافق های آشکار و نهان

مذاکره ملایم

مذاکره خشن

مذاکره منطقی

اهداف تجاری واقعی

مذاکره توزیعی

مذاکره تلفیقی

مذاکره درون سازمانی

به کار گیری نیروهای فردی در مذاکره

مهارت های مذاکره و نفوذ

بعد نفوذ به شرح زیر است

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.