ارتباط برنامه ریزی و طراحی شهری کشور پرتغال

Rate this post
ارتباط برنامه ریزی و طراحی شهری کشور پرتغال

ارتباط-برنامه-ریزی-و-طراحی-شهری-کشور-پرتغالاین پاورپوینت به ارائه ارتباط بین دو حرفه برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در کشور پرتغال می پردازد و سپس یک نمونه کار اجرایی- از پروژه پارک ساحلی تژو- را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین توضیحات بیشتر در قسمت نوت پاورپوینت آورده شده است.
جهت ارائه های کلاسی درس مبانی برنامه ریزی نیز مفید میباشد.
همچنین گرافیک پاورپوینت زیبا طراحی شده است.
عناوین بررسی شده در این پاورپوینت:
معرفی اجمالی کشور پرتقال (موقعیت جغرافیایی – تقسمیات کشوری- سیاست و حکومت)
تاریخچه برنامه‌ریزی در پرتغال
سیستم مدیریت سرزمین
عملکردها در سیستم مدیریت سرزمین
سیستم مدیریت شهری پرتقال
برنامه‌ریزی و طراحی شهری
نوآوری‌های شهری
بررسی پروژه پارک ساحلی تژو
منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.